STAFF
Aketagawa Jin - Sound Director
AT-X - Produttore
Azuna Riko - Theme Song Performance
Bonjour Suzuki - Theme Song Composition , Theme Song Lyrics
Docomo Anime Store - Produttore
Gouda Hiroaki - Design dei Personaggi , Chief Animation Director
Hanada Jukki - Sceneggiatura , Series Composition
Kadokawa - Produttore
Kamogawa Takahiro - Key Animation
Katou Makoto - Regista
Kotobuki Minako - Theme Song Performance
Morita Geisei - Episode Director
Nagayoshi Kouki - Art Director
Nakatani Nio - Autore Originale
Oota Mayuka - Background Art
Oshima Michiru - Musiche
Sentai Filmworks - Licenziatario
Shinohara Mariko - Color Design
Takada Masatoyo - Episode Director
Takada Yuuki - Theme Song Performance
TROYCA - Studio
Ueno Tsutomu - Effetti Sonori