STAFF
8bit - Studio
Asagi Yasuhiro - Director of Photography
Bandai Namco Arts - Produttore
Gou Fumiyuki - Sound Director
Hasegawa Mai - Editing
Ishikawa Shunsuke - Assistant Director
Kaneshiro Muneyuki - Autore Originale
Kishimoto Taku - Sceneggiatura , Series Composition
Komatsu Sakura - Color Design
Murayama Jun - Musiche
Nakamura Shuugo - Theme Song Performance
Nomura Yuusuke - Design dei Personaggi Originale
Shindou Yuu - Chief Animation Director , Design dei Personaggi
Sugiyama Shinji - Background Art
Takagi Sawako - Design dei Personaggi
Tanabe Kenji - Design dei Personaggi , Chief Animation Director
Toya Kento - Chief Animation Director , Design dei Personaggi
UNISON SQUARE GARDEN - Theme Song Performance