Aiutaci a migliorare questa pagina aggiungendo/editando le descrizioni dei Personaggi

PERSONAGGI

Futami Shun
Uchiyama Kouki
Ichikura Hayate
Kobayashi Chiaki
Mima Takayuki
Umehara Yuuichirou
Shiki Souma
Chiba Shouya