STAFF
BS11 - Produttore
Cloud Hearts - Studio
Fujibayashi Shouko - Theme Song Lyrics
Jinguuji Yumi - Editing
Kanda John - Theme Song Arrangement
Kojima Ayumi - Art Director
Korie Riko - Design dei Personaggi Originale
Mikoshiba Nana - Autore Originale
Nagase Takahiro - Sceneggiatura
Nakao Fusako - Color Design
Nichion - Produttore
Okumura Yasuhiro - Background Art
Saiki Tatsuhiko - Musiche
Shimojima Makoto - Chief Animation Director , Design dei Personaggi
Shimoyama Koutarou - Sceneggiatura
Shinozuka Tomoko - Sceneggiatura
Shirato Yuusuke - Theme Song Arrangement
Tabuchi Natsumi - Musiche
Takata Masahiro - Series Composition , Regista , Sceneggiatura , Sound Director
Takemoto Itsuki - Chief Animation Director
TBS - Produttore
Uchida Maaya - Theme Song Performance
Uchida Natsumi - Director of Photography
Ueki Mizuki - Theme Song Composition
Watanabe Sho - Theme Song Composition , Theme Song Lyrics