STAFF
Deyama Toshimitsu - Theme Song Performance
Diomedea - Studio
ENGI - Studio
Imaizumi Yuuichi - Sound Director
Miura Kazuya - Regista
Tanaka Kensuke - Sceneggiatura , Autore Originale , Series Composition