Saigo No Pulsar
SU DI ME
Account SocialAnime di "Saigo no Pulsar". Segumi anche su YouTube!
Waifu:
Michiru Matsushima
Master
Contenuti Recenti
PREFERITI
PERSONAGGI PREFERITI
Saigo No non ha preferiti tra i personaggi